четвер, 26 березня 2020 р.

7 клас тематична


Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу  «ПСИХІЧНА І ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВЯ»
7 КЛАС
Дата _______________________  Прізвище, ім’я _______________________
І РІВЕНЬ
Виберіть одну правильну відповідь.
1.     Ознакою  стресу є:
а) відчуття небезпеки; б) сонливість у денний час; в) постійне відчуття голоду; г) бажання навчатися.
2.     Причинами виникнення негативних емоцій є:
а) розчарування в близькій людині; б) прагнення до вивчення нового матеріалу; в) взаємопорозуміння в шкільному колективі; г) спортивні змагання.
3.     Помірний стрес, який є корисним для здоров’я – це:
а) загартування; б) бійка між однокласниками; в) голодування;
г) відстоювання своєї точки зору, не зважаючи на оточуючих.
4.     До психологічних особливостей підліткового періоду належить прагнення до:
а) пізнання навколишнього світу; б) успішної кар’єри; в) спроби всього, що зацікавить; г) без стресового життя.
5.     Стресогенні ситуації повсякденного життя – це:
а) складання екзамену; б) відвідування бібліотеки; в) прибирання власної кімнати; г) користування електроприладами.
6.     Конфліктна ситуація – це:
а) відвідування стоматологічного кабінету; б) непорозуміння між товаришами; в) підготовка до контрольної роботи; г) хвороба одного із учасників футбольної команди.
ІІ РІВЕНЬ
А. Постав знак “+” де правильні твердження, а знак “ – “ де помилкові твердження.
1.     При ушкодженні людського організму може виникнути больовий стрес.
2.     Небезпечна компанія – фактор ризику для нормального психічного розвитку підлітка.
3.     Існують спеціальні вправи, спрямовані на розвиток інтелектуальних здібностей.
4.     Сварки з батьками сприяють нормальному психічному розвитку підлітка.
Б. Підкресли однією рискою умови, які сприяють нормальному психічному розвитку підлітка, двома рисками – умови, які можуть призвести до неправильного психічного розвитку:
– шанобливе ставлення до думки батьків; беззаперечна довіра старшому товаришеві; доброзичливі стосунки з однокласниками; прагнення до пізнання навколишнього світу; часті сварки з другом.
ІІІ РІВЕНЬ
1. Складіть пам’ятку для тих, хто опинився в екстремальній ситуації.
а) опинившись в екстремальній ситуації, намагайся _________________________________________________________________ ;
б) скажи собі, що боятися вже пізно, треба _________________________________________________________________ ;
в) пригадай усе, що ти колись ____________ по телевізору про людей, які опинилися в подібному становищі;
г) реально оціни _____________ і свої фізичні _________________________________________________________________ ;
д) склади ___________________ і намагайся дотримуватися його;
е) ніколи не втрачай ___________________ на порятунок.
2. Заповніть таблицю.
Спосіб розв’язання конфлікту
Суть способу

 

Уникнути
ПоступитисяАгресивно боротисяДомовлятися


IV РІВЕНЬ
1. Докажіть, що насичене подіями життя неможливе без стресів. Чому?9 клас тематична


Узагальнення з теми
«Психічна й духовна складові здоров’я»
І ВАРІАНТ
І рівень (0,5)
1. Особистість людини не формується шляхом:
а) самопізнання;                б) зовнішнього тиску;
в) самовизначення;            г) самовиховання.
2. Самовизначення – це:
        а) розуміння самого себе, своїх можливостей і прагнень;
        б) нерозуміння свого місця в людському суспільстві й свого призначення в житті;
        в) засіб оволодіння досвідом інших людей;
        г) засіб оволодіння власним досвідом.
3. Самовладання – це:
       а) здатність людини зберігати внутрішній спокій, діяти розумно й виважено в складних життєвих ситуаціях;
      б) процес отримання знань про самого себе шляхом виокремлення себе серед інших, ідентифікацій й відокремлення себе від інших людей;
      в) оцінка людиною власних можливостей, якостей, достоїнств і недоліків;
      г) самостійний вибір людиною свого життєвого шляху, цілей, цінностей, моральних норм, майбутньої професії та умов життя.
4. Сприйняття – це:
    а) вибіркова спрямованість на той чи інший об’єкт, зосередження на ньому;
    б) психічний процес, спрямований на відтворення предметів навколишнього світу разом з усіма їхніми якостями;
    в) спрямованість свідомості, зосередженість на важливих для людини предметах і явищах;
    г) закріплення, збереження й подальше використання попереднього досвіду.
5. Пам’ять, що полягає в збереженні й відтворенні всіх видів образів (зорових, слухових, рухових, дотикових, нюхових, смакових), називають:
     а) руховою пам’яттю;                    б) емоційною пам’яттю;
     в) образною пам’яттю;                   г) словесно-логічною пам’яттю.
6. Інтелектуальне самопочуття – це:
    а) здатність людини пізнавати й використовувати нову інформацію, задля того щоб підвищити якість життя й здатність діяти оптимально в нових обставинах;
    б) здатність людини діяти ефективно, згідно із вимогами свого життя, це гарна фізична підготовка й наявність корисних рухових якостей;
    в) здатність успішно взаємодіяти й встановлювати важливі стосунки з іншими людьми;
    г) здатність визначати свою систему цінностей і діяти згідно із нею.
ІІ рівень (1)
7. Емансипація – це
       8. Позначте знаком „+” правильні твердження, а знаком „­–” помилкові твердження.
      а) сприйняття – це психічний процес, спрямований на відображення окремих якостей предметів навколишнього світу;
б) сприйняття повідомляє нам тільки недостовірну інформацію про світ;
       в) стійкість уваги виражається в здатності впродовж тривалого часу, не відволікаючись, зосереджуватися на предметі своєї діяльності;
       г) обсяг уваги вимірюється кількістю предметів, що втримуються одночасно в полі чіткої свідомості.
ІІІ рівень (1,5)
9. Знайдіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями.
Термін
Визначення
1
Самопізнання
А
Свідома діяльність, спрямована на реалізацію себе як особистості, вироблення людиною в себе таких особистісних якостей, які є бажаними
2
Самовизначення
Б
Засіб оволодіння власним досвідом, воно дозволяє найбільш повно використовувати свої можливості в навчанні, праці, у спілкуванні з іншими людьми, у занятті якою-небудь справою
3
Самовиховання
В
Розуміння самого себе, своїх можливостей і прагнень, розуміння свого місця в людському суспільстві й свого призначення в житті
4
Самооцінка
Г
Оцінка людиною власних можливостей, якостей, достоїнств і недоліків
10. Допишіть речення.
1.     Як називається комплекс спеціальних вправ, заснованих на самонавіюванні й використовуваних людиною для управління власним психічним станом та поведінкою – …
2.     Яка увага виникає ненавмисно, без будь-яких зусиль із боку людини – …
3.     Як називається стан байдужості до всього, що відбувається, пригніченість емоцій і зниження або повна відсутність інтересів і прагнень – …
IV рівень (3)
11. Складіть пам’ятку «Як не потрапити в тенета Інтернету».

     Узагальнення з теми
 «Психічна й духовна складові здоров’я»
ІІ ВАРІАНТ
І рівень (0, 5)
1. Самопізнання – це:
  а) засіб керування іншими людьми;               б) засіб оволодіння досвідом інших людей;
  в) засіб оволодіння власним досвідом;           г) фізіологічний процес.
2. Самовиховання – це:
    а) свідома діяльність, спрямована на реалізацію себе як особистості, вироблення людиною в собі позитивних особистісних якостей;
    б) засіб керування іншими людьми;
    в) засіб оволодіння досвідом інших людей;
    г) засіб оволодіння власним досвідом.
3. Увага – це:
   а) вибіркова спрямованість на той чи інший об’єкт, зосередження на ньому;
   б) психічний процес, спрямований на відтворення предметів навколишнього світу разом з усіма їхніми якостями;
   в) неправильне, викривлене сприйняття;
   г) пам’ять почуттів.
    4. Пам’ять, що зберігає на період до 20 секунд найбільш істотні елементи образу, називають:
   а) миттєвою пам’яттю;           б) короткочасною пам’яттю;
   в) оперативною пам’яттю;      г) довготривалою пам’яттю.
5. Виконання яких правил не сприятиме запам’ятовуванню?
   а) намагайтеся ставитися до матеріалу, який запам’ятовуєте, не байдуже, а з великим емоційним інтересом;
   б) навчіться зосереджувати свою увагу на досліджуваному предметі;
   в) намагайтеся зрозуміти матеріал, формуйте в себе свідомий вольовий намір запам’ятати його;
   г) учіть і повторюйте великими дозами.
6. Духовне самопочуття – це:
   а) здатність людини пізнавати й використовувати нову інформацію, задля того щоб підвищити якість життя й здатність діяти оптимально в нових обставинах;
   б) здатність людини діяти ефективно, згідно із вимогами свого життя, це гарна фізична підготовка й наявність корисних рухових якостей;
   в) здатність успішно взаємодіяти й встановлювати важливі стосунки з іншими людьми;
   г) здатність визначати свою систему цінностей і діяти згідно із нею.
                                                            ІІ рівень (1)
7. Ієрархія – це
8. Позначте знаком „+” правильні твердження, а знаком „­–” помилкові твердження.
а) образна пам’ять полягає в збереженні й відтворенні всіх видів образів (зорових, слухових, рухових, дотикових, нюхових, смакових);
б) різні види пам’яті не пов’язані між собою;
в) людина не може одночасно використовувати рухову, емоційну, образну й смислову пам’ять;
г) пам’ять – це закріплення, збереження й подальше використання попереднього досвіду.
                                                         ІІІ рівень (1,5)
9. Знайдіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями.
Термін
Визначення
1
Інтелектуальне самопочуття
А
Здатність людини діяти ефективно, згідно із вимогами свого життя, це гарна фізична підготовка й наявність корисних рухових якостей
2
Фізичне самопочуття
Б
Здатність людини пізнавати й використовувати нову інформацію, задля того щоб підвищити якість життя й здатність діяти оптимально в нових обставинах
3
Соціальне самопочуття
В
Здатність визначати свою систему цінностей і діяти згідно з нею
4
Духовне самопочуття
Г
Здатність успішно взаємодіяти й встановлювати важливі стосунки з іншими людьми
10. Допишіть речення.
1.     Як називається здатність людини зберігати внутрішній спокій, діяти розумно й виважено в складних життєвих ситуаціях – …
2.     Яка увага виникає навмисно, внаслідок свідомо поставленої мети і вимагає певних вольових зусиль –
3.     Що називають одним з основних процесів пам'яті – …
IV рівень (3)
11. Складіть пам’ятку: «Як запобігти перевтомі»